Företaget

För oss i Finska Termometer Ab är det viktigt att mätningen är lätt och säker samt resultatet pålitligt. Ända från början har vi betjänat våra kunder runtom i Finland med bra kvalitet och leveransförmåga. Våra produkter används inom hushåll, VVS-installationer, industrin och laboratorier. I vårt omfattande sortiment finns förutom glastermometrar, bl.a. digitaltermometrar, väderstationer och bimetalltermometrar. Du hittar oss i Kånala i Helsingfors, i närheten av korsningen Ring I / Vichtisvägen. Vägbeskrivningen finns i kontaktinformationen.

 

Sättet att mäta temperaturer förändras ständigt

Utvecklingen i samhället har även förändrat mätningen av temperaturen. Behovet av att mäta temperaturen har ökat med t.ex. egen kontroll inom livsmedelsbranschen och behovet av att spara energi. De digitala termometrarna ändrade mätningen kraftigt i slutet av 1980-talet. Den följande stora förändringen var den trådlösa dataöverföringen som introducerades inom termometerbranschen i början av 2000-talet.

Finska Termometer Ab har klarat av dessa tekniska förändringar framgångsrikt. Den nya tekniken utamanar även vår nya företagargeneration. Vi arbetar kontinuerligt för att hitta nya sätt att mäta temperaturen med hjälp av mobiltekniken. Vi har lanserat WeatherHub-systemet som möjliggör följning av temperatur och annan väderdata via mobiltelefonen oberoende var man befinner sig.

Tredje generationens företag

Tillverkning av glastermometrar påbörjades 1946 av sex krigsinvalider som grundade företaget. Ahti Nieppola, farfar till företagets nuvarande vd Paula Nieppola-Kågström,  var en av dem. Nuförtiden är vi stolta över av att vara det enda företaget i Norden som tillverkar termometrar för konsumenter.

Tack vare vår kunnande personal och effektiva produktion kan vi fortfarande fortsätta tillverkningen av egna glaskapillärer.  Utöver våra egna produkter har vi även ett brett sortiment av termometrar från våra långvariga samarbetspartner i Europa och Fjärran Östern.
Vi tillverkar över 200 000 termometrar per år. Bland dem finns termometrar för inomhus, utomhus, bad och frys. Varje finländare stöter förmodligen på våra produkter i något skede i sitt liv.

 

Glashjärta

Tillverkning av de tradtionella termometrar är handarbete. I industrihallen i Kånala, Helsingfors tillverkar vi varje dag  ca tusen glaskapillärer. Termometrarna går igenom många arbetsfaser. Hjärtat av vår produktion är maskinen som blåser bollen för vätskan. Kapillären fylls med färgad petroleum, som reagerar av förändringar i temperaturen. Efter vakuum stängs den andra ändan och termometern kalibreras. Sedan skall termometerns delar monteras ihop och packas innan den är färdig för transport till affären.

Det långsiktiga familjföretagandet syns även i våra relationer till bl.a. leverantrörer som vi har samarbetat med i många år. Vi köper råmaterial och halvfabrikat i Finland alltid när det är möjligt. Det möjliggör användning av Nyckelflaggan på våra egna produkter.

Viktiga värden

Viktigast för oss är finskhet, noggrannhet av mätning och snabba leveranser. Och förstås bra kundservice. Utgångspunkten för all mätning är att noggrannheten måste vara tillräcklig med tanke på användningssättet. Det kan vi på bästa sättet säkerställa med upprätthållning av egen produktion och kontinuerlig kvalitetskontroll.

Vår kundservice hjälper gärna varje kund att hitta den rätta termometern för ändamålet i vårt breda sortiment. Våra erfarna och yrkeskunniga försäljare ser till att  nätverket av återförsäljare är så omfattande att termometerarna är lätt tillgängliga.