Testo 0602 0393 Givare för mätning av yt- och lufttemperatur

En snabb givare för mätning av yt- och lufttemperatur. Passar för termometer Testo 925 och andra termometrar av typ K. Reagerar snabbt på förändringarna i temperaturen.

 

Mått:

115 x 12 mm

Mätområde:

-60..+300°C