6375 Precisionstermometer +25..+50:0,1°C

Precisionstermometer med indelning på 0,1°C. Termometern är gjord för hel nedsänkning d.v.s den skall nedsänkas till mätvärdet i vätska. Fylld med färgad specialvätska som är tillverkad för precisionstermometrar.

Mått:

250 x 8 mm

Mätområde:

+25..+50°C