Vanliga frågor

Min trådlösa termometer visar inte utetemperaturen. Varför?

Batterierna i utesändaren är förmodligen tomma. Observera att när man byter batterierna i utesändaren så skall man ta dem bort från BÅDE ENHETERNA och sedan installera tillbaka i rätt ordning. Kontrollera i manualen i vilken ordning man ska göra det i modellen som du har. Manualen hittar du på hemsidan under den specifika produkten i produktgruppen ”Trådlösa termometrar”.

Vad är den röda eller blå vätskan i termometern?

Vätskan som oftast används i hushållstermometrar är färgad sprit och är ofarligt i små mängder.

Vad är det svarta sträcket i glaskapillären?

På glaskapillären kan man ofta se ett litet svart sträck vid +20°C eller 0°C. Sträcket används för att rikta glaskapillären på skalan. På utetermometern syns sträcket vid 0°C. Innetermometrar kontolleras i +20°C.

Vad kan man göra när fyllningen har delat sig i små bitar?

Man kan försiktigt skaka termometern neråt på samma sätt som febertermometern. Om det inte hjälper, kan man värma termometern försiktigt så att fyllningen stiger och fyllningen enas igen. Man måste göra det väldigt försiktigt så att fyllningen inte stiger hela vägen upp. Då går termometern sönder.

Hur kalibrerar man en analog hygrometer?

Man jämför hygrometern med en annan noggrann och pålitlig hygrometer och justerar mätvärdet på justerskruven.

Varför stämmer inte väderstationens väderprognos?

När lufttrycket ändras snabbt eller betydligt, ändras symbolen för att visa förändringen i vädret. Om symbolen inte ändras, har lufttrycket inte ändrats, eller förändringen har varit så liten att väderstationen inte har reagerat på det.  Om väderstationen visar soligt eller regnigt, ändras inte symbolen om vädret blir bättre (soligt)  eller sämre (regnigt) eftersom symbolen är redan på sina ytterligheter.

Symbolerna visar om vädret kommer att bli bättre eller sämre, och de skall inte tolkas för bokstavligt. Om vädret t.ex. är molnigt och väderstationen visar ”Regnigt”, betyder det inte att prognosen är felaktigt bara för att det inte regnar. Det betyder att lufttrycket har fallit och vädret blir sämre, men inte nödvändigtvis regnigt.

Varför visar termometerns inne- och utesensorer olika värden fast dom är alldeles bredvid varandra?

Inomhus- och utomhustemperaturer har sina egna givare, och dom visar sällan exakt samma temperatur. Mätresultatet har ofta ett fel på några tiondedelar. Om felet är åt olika håll kan skillnaden mellan givarna vara ganska stor. Om t.ex. temperaturen är +20 grader, kan inomhusgivaren visa 19,6 och utomhusgivaren 20,4.

Jag skulle vilja använda WeatherHub på sommarstugan men har inte fast internet. Vad skall jag göra?

Kontrollera med din mobiloperatör om mobilt bredband finns tillgängligt på området. Kom ihåg att nämna att du behöver en router med Ethernet-port. Gateway för WeatherHub ansluts med LAN-kabel till routern och för det behövs en Ethernet-port.

Jag har WeatherHub på sommarstugan. Vad händer om det blir en strömavbrott?

När strömmen kommer tillbaka, startas WeatherHub om och den börjar fungera normalt. Kontrollera att även din router startas om vid en strömavbrott så att internet-anslutningen är tillgänglig för WeatherHub.