Koldioxidmätare med loggningsfunktion

9055

232,00 

För övervakning av koldioxidhalt, temperatur och luftfuktighet i kontor, skolor och andra offentliga utrymmen. Mätaren visar de aktuella värdena samt en graf och maximi- och minimivärden för ett valt tidsintervall (minut, timme, dag eller vecka). Mätresultaten lagras på ett micro SD-kort, där de enkelt kan laddas ner som en csv-fil.

LED-lamporna på displayen visar om CO2-nivån är bra (grön), tillfredsställande (gul) eller dålig (röd). Om koldioxidhalten överskrider gränsen för dåligt, ljuder också ett ljudlarm som upphör när halten sjunker under gränsen igen. Gränsvärdena är justerbara.

Data lagras på ett micro SD-kort var femte sekund. Intervallet kan ändras (5, 30, 60, 300 eller 600 sekunder). Kortet kan innehålla cirka en miljon mätresultat. Micro SD-kortet ingår i paketet.

Mätaren ansluts till en strömkälla (t.ex. dator eller transformator) via mikro-USB-porten. Mätaren står på ett bord eller kan hängas på väggen.

 

Mått:

120 x 66 x 33 mm, vikt 103 g

Noggrannhet:

Koldioxid ±5 % eller ±50 ppm inom 0…3000 ppm (större av dessa), ±7 % när över 3000 ppm, temperatur ±0,5°C, luftfuktighet ±5%

Mätområde:

Koldioxid 0..5000 ppm, temperatur 0..+50°C, luftfuktighet 5..95%

Återvinning:

El- och elektronikskrot, förpackningen kartong

Batterier:

strömmatning med USB-kabel (ingår i förpackningen)

EAN:

6411570090553