Kaukovahti™

Mät temperatur och luftfuktighet och granska mätresultat i Kaukovahti™-tjänsten var du än befinner dig!  Fjärrmätning är nu möjlig utan internetanslutning.

Dataöverföring utan egen wifi
Kaukovahti™-tjänsten använder Digitas LoRaWAN-nätverk för dataöverföring. Det är ett omfattande nätverk som är gjort för dataöverföring med låg effekt och är enkelt att använda. Man behöver alltså inte oroa sig för nätverksanslutningen på mätplatsen. Innan man fattar ett köpbeslut bör man kontrollera täckningen i sitt område på Digitas webbplats: www.digita.fi/iotn-kartta OBS! Kaukovahti™-tjänsten fungerar bara inom Finland.

Utöka tjänsten med flera sändare
Man kan ansluta flera sändare till sitt Kaukovahti™-användarkonto. Man kan övervaka förhållandena hemma, i stugan, i garaget, i lagret etc. Sändarna är batteridrivna och har hög noggrannhet.

Förnyad licens förlänger användningstiden
När man köper en Kaukovahti™-sändare ingår 12 månaders licens för att använda tjänsten. Efter det första året är det enkelt att förnya licensen för ett år i taget i Kaukovahti™-tjänsten. Priset för ett års licens är 48 euro (inkl. moms 24%).

Granska mäthistoria och ställ in larm
Med Kaukovahti™-tjänsten kan man granska sändarens mäthistoria för det sensaste året. Resultaten presenteras i en lättläst graf. Man kan exportera dem till sin dator som en xlsx-fil.

Man kan också ställa larm för larmgräns. Om t.ex. temperatruen bredvid vattenröret närmas sig nollan eller luftfuktigheten i terrariet är för hög kan man få ett SMS eller e-post.

Kaukovahti™-tjänsten är också idealisk för professionella tillämpningar som övervakning av förhållandena i kylrum, restauranger, livsmedelsindustrin, byggarbetsplatser, serverrum etc.

Bekanta dig med tjänsten
Man kan testa tjänsten som demoanvändare på adressen kaukovahti.fi