Tietosuojaseloste - Suomen Lämpömittari Oy

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Lämpömittari Oy
Yrityspiha 7
00390 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Suomen Lämpömittari Oy / Paula Nieppola-Kågström
Yrityspiha 7
00390 Helsinki
(09) 477 4560
myynti@suomenlampomittari.fi

2. Rekisteröidyt

Suomen Lämpömittari Oy:n verkkokaupan suomenlampomittari.fi asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan nimenomaisella suostumuksella vain asiakassuhteen hoitamiseksi ja tilauksen toimittamiseksi.

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Nimi, yrityksen nimi, yrityksen Y-tunnus, osoite, sähköposti, puhelinnumero, toimitustapa, tilatessa mahdollisesti jätetty kommentti sekä tiedot ostetuista tuotteista.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Suomen Lämpömittari Oy, Yrityspiha 7, 00390 Helsinki     myynti@suomenlampomittari.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauslomakkeella lähetetystä viestistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme välttämättömät tiedot maksunvälittäjälle (Paytrail Technology Oy) ja kuljetusyrityksille tilauksen toimittamista varten. Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käyttää IT-toimintojen tuottamisessa alihankkijoita, jotka voivat olla sijoittautuneena EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

tel email

KYSY TAI SOITA ASIAKAS­PALVELUUMME

Kuinka voimme auttaa?

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
TAI SOITA PUH. (09) 477 4560
preloader