Mätning av luftfuktighet - Suomen Lämpömittari Oy

Mätning av luftfuktighet

En hygrometer mäter den relativa fuktigheten i inomhusluften. Den relativa luftfuktigheten anger mängden vattenånga i luften i förhållande till den maximala mängden vattenånga. Om den relativa luftfuktigheten överstiger 100 % börjar vatten droppa på ytorna. Det kan till exempel hända i duschen.

Temperaturen påverkar hur mycket vattenånga som kan finnas i luften. Kall luft absorberar mindre vattenånga än varm luft.

Mekaniska hygrometrar kan ha två typer av mekanismer: syntetiska hår eller bimetall. Hårets längd varierar med luftens fuktighet. Tidigare användes äkta hår, men de har ersatts av syntetiskt hår. I en bimetallhygrometer är håret ersatt av bimetall som är lindat runt en metalltråd. I hygrometer 715 har man använt syntetiskt hår tillverkat i Tyskland.

Luftfuktigheten påverkar hur bekväm en person känner sig vid en viss temperatur. Det finns många källor till fukt i hemmet, t.ex. när man duschar, lagar mat eller torkar tvätt. Alla dessa produkter släpper ut vattenånga i inomhusluften. Om ventilationen inte är tillräckligt effektiv kommer för mycket fukt att finnas kvar i luften.

På vintern kan uppvärmning och torr utomhusluft lätt göra inomhusluften för torr. När det är som torrast kan luftfuktigheten vara så låg som 10-20 %. Enligt klassificeringen av inomhusklimatet är målvärdet för den relativa luftfuktigheten på vintern 25-45 %.

Hårhygrometern kalibreras på fabriken, men transport, förvaring och långvarig användning i torra förhållanden kan påverka hårets förmåga att absorbera fukt. För att säkerställa pålitliga mätresultat är det en bra idé att fukta håret när hygrometern används för första gången och sedan ungefär var sjätte månad.

Befuktningen ska utföras på följande sätt:
1. Blöt en handduk och pressa den torr så att inget vatten droppar ut.
2. Linda in hygrometern i en våt handduk i ungefär en halvtimme.
Omedelbart efter att du har fuktat ska hygrometern visa ungefär 90-99 % fukt, men ett exakt referensvärde kan inte uppnås med en våt handduk.

Om hygrometern behöver justeras görs detta genom att jämföra mätvärdet med en annan pålitlig hygrometer efter att den har blivit fuktad. Observera följande:
1. De hygrometrar som jämförs ska stå rakt mot varandra under liknande förhållanden.
2. Låt hygrometrarna anpassa sig till förhållandena i cirka 45 minuter.
3. Det finns ett hål på baksidan av hygrometern där mätvärdet kan justeras med en liten skruvmejsel. Vrid försiktigt på skruven så att hygrometerns mätvärde överensstämmer med referensmätarens mätvärde.

Observera! Ju närmare driftsförhållandena justeringen görs, desto bättre och mer exakt blir mätningen. Om hygrometern används i en torr miljö ska justeringen också utföras under torra förhållanden. Om mätaren används i en fuktig miljö ska justeringen också göras i den övre delen av skalan.

Köp mätare

Se mer

Vanliga frågor

Läs mer

tel email

FRÅGA ELLER RING VÅR KUNDTJÄNST

HUR KAN VI HJÄLPA?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
ELLER RING TEL. (09) 477 4560
preloader